คอร์สอบรม


ตารางคอร์สอบรม Google Apps for Education
  1) หลักสูตร Google for Teacher & Staff
 1.       อ.-พ. 16-17 ธ.ค. 57  เวลา 09.00-16.00 น. (อบรม 2 วัน)
 2. 2) หลักสูตร Google Classroom
   • รอบที่ 1   พ. 24 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
   • รอบที่ 2   ศ. 30 ม.ค.58   เวลา 09.00-12.00 น.
  3) หลักสูตร Google Calendar
   • รอบที่ 1   ศ. 26 ธ.ค.57   เวลา 09.00-12.00 น.
   • รอบที่ 2   ศ. 13 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
  4) หลักสูตร Google Form
   • รอบที่ 1  พฤ. 12 ก.พ.58   เวลา 09.00-12.00 น.
   • รอบที่ 2   ศ. 20 ก.พ. 58   เวลา 09.00-12.00 น.

  5) หลักสูตร Google Hangout
รายละเอียดและเนื้อหาในการอบรม

1) หลักสูตร Google for Teacher & Staff (อบรม 2 วัน***)  Link - Google Site สำหรับการอบรม    ภาพกิจกรรม

วันที่ 1 ของการอบรม (16 ธันวาคม 2557)


เวลา

รายละเอียด

9:00-9:30

ลงทะเบียน และ เตรียมความพร้อมเรื่อง บัญชีการเข้าใช้งาน Google Apps for

Education

10:00-12:00

 • แนะนำโครงการ Google Apps for Education

 • การทำงานร่วมกันและเก็บข้อมูลงานผ่าน Google Drive

 • การใช้งาน Google Presentation (Google Slide) เพื่อสร้างงานนำเสนอ

12:00-13:00

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-14:30

 • การใช้งาน Google Spreadsheet เพื่อจัดการข้อมูลในรูปแบบตารางต่างๆ

 • สร้างเอกสารงานและเอกสารประกอบการเรียนการสอนบน Google Docs

 • ทำแผนภูมิ และชาร์ตต่างๆ อย่างง่าย ด้วย Google Drawing

14:30 -15:30

สร้างแบบฟอร์มอย่างง่ายด้วย Google Form

15:30-16:00

 • แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป

 • Reflection and Evaluation


วันที่ 2 ของการอบรม (17 ธันวาคม 2557)


เวลา

รายละเอียด

9:00-9:15

ลงทะเบียน

9:15-10:30

Google+ / การโทรวิดิโอผ่าน Google Hangout + Hangout On Air เพื่อการประชุมและปรึกษางานต่างสถานที่

10:30-12:00

การนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Google Calendar และการตั้งค่า sms setup แจ้งเตือนจากกิจกรรมผ่าน SMS

12:00-13:00

พักรับประะทานอาหารกลางวัน

13:00-15:30

การสร้าง website รายวิชา/ website ของส่วนตัว โดยไม่ต้องเขียนโค้ด จาก Google Sites และจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom

15:30-16:00

 • แบ่งปันความรู้ Tip การใช้งาน Google โดยทั่วไป

 • Reflection and Evaluation2) หลักสูตร การจัดการเรียนการสอนด้วย Google Classroom - สอนได้มากขึ้น กังวลกับเทคโนโลยีน้อยลง Link Google Classroom

 • แนะนำภาพรวมของ Google Classroom

 • การให้นักศึกษาเข้ามาร่วมในห้องเรียน Google Classroom

 • การนำเนื้อหาต่างๆ เข้าไปใส่ในห้องเรียน

 • การให้งาน การส่งการบ้าน การตรวจสอบและให้คะแนนพร้อมข้อเสนอแนะกับนักศึกษา

 • กรณีศึกษาจากการใช้งานจริง รายวิชา 1309200 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Computer Programming)3) หลักสูตร การสื่อสาร การนัดหมายที่มีประสิทธิภาพด้วย Google Calendar

 • มุมมองปฏิทิน เช่น เดือน ปี วัน Agenda

 • การเพิ่ม Event ในปฏิทิน แทนการจดลงบน Organizer / บนปฏิทินตั้งโต๊ะ

 • การเพิ่มกิจกรรมในปฏิทิน ในกรณีที่เป็นงานประชุมที่เกิดซ้ำ เช่น ประชุมที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ในแต่ละสัปดาห์

 • การตั้งค่าการแจ้งเตือนกิจกรรมผ่าน SMS มือถือ  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 • การมอบหมายหรือแชร์ให้เลขาหรือผู้เกี่ยวข้องมีสิทธิ์ในการเพิ่มข้อมูลนัดหมายต่างๆ แทนได้ (Delegate feature)

 • การ subscribe calendar เพื่อแจ้งเตือนและรับข้อมูลข่าวสารต่างๆ Link

 • การนัดหมายประชุม (การหาเวลาว่างของผู้ร่วมประชุมหลายๆ คน)4) หลักสูตร การสร้างแบบฟอร์มเป็นเรื่องง่ายด้วย Google Form

 • การสร้างแบบฟอร์มพื้นฐาน

 • การเปลี่ยนพี้นหลังของแบบฟอร์ม ด้วยรูปที่เราเลือกขึ้นเอง

 • การสร้างระบบการโหวตอย่างง่าย

 • การตรวจข้อสอบปรนัยง่ายดายด้วย Google Sheet Add on - Flubaroo5) หลักสูตร การประชุมร่วมกัน และสอนร่วมกันจากทางไกลง่ายๆ ด้วย Google Hangout

 • แนะนำภาพรวมของ Google Plus และ  Google Hangout

 • เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่าน Google Hangout

 • สอนร่วมกันในชั้นเรียนของผู้สอนหลายๆ ท่านพร้อมๆ กันด้วย Google Hangoutตารางคอร์สอบรมในรูปแบบ Google Calendar
***กรุณา Log in โดยใช้ Google Account ที่เป็น @ubu.ac.th เพื่อดูรายละเอียดของคอร์สอบรมต่างๆ***

Gapps Workshop


หน้าเว็บย่อย (1): workshop_16Dec14
Comments