กิจกรรม Roadshow

        

      กำหนดการ Roadshow


        9.30 - 9.45 น.        แนะนำ Google Apps for Education และการนำมาใช้งานในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

                                        และแนะนำ  The Trainer ในคณะ (Slide, FB fan page, G+ community, GAFE community)


9.45 - 10.00 น. Google Drive + การทำงานร่วมกันผ่าน Google Docs และ Google Sheet


10.00 - 10.15 น. สร้างฟอร์มด้วย Google Form


10.15 - 10.30 น. ตรวจข้อสอบปรนัย ง่ายกว่าที่คิดด้วย Google Sheet Add on : Flubaroo


10.30 - 10.45 น. การนัดหมายและการแจ้งเตือนผ่าน SMS ด้วย Google Calendar


10.45 - 11.00 น. ก้าวสู่ห้องเรียนแห่งอนาคต ด้วยเครื่องมือสนับสนุนการเรียนการสอน Google Classroom


11.00 - 11.30 น. ถาม-ตอบปัญหา การใช้งาน Google Appsตารางการจัด Roadshow ตามคณะ/ หน่วยงานต่างๆ (***กรุณา Log in โดยใช้ Google Account ที่เป็น @ubu.ac.th เพื่อดูรายละเอียด***)

Google Apps Roadshow


รูปภาพการ Roadshow ตามคณะต่างๆ

17 พฤศจิกายน 2557
คณะวิทยาศาสตร์ (click เพื่อดูภาพเพิ่มเติม)
  

คณะเกษตรศาสตร์
  
  

26 พฤศจิกายน 2557 
วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข
 
 
 
 

คณะเภสัชศาสตร์
 
 
 
 

28 พฤศจิกายน 2557 
คณะบริหารศาสตร์
 
 
 
 

26 มกราคม 2558 
คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
 

27 มกราคม 2558 
คณะรัฐศาสตร์
 

 


30 มกราคม 2558 
คณะศิลปศาสตร์

 


5 กุมภาพันธ์ 2558 
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์
 
 


6 กุมภาพันธ์ 2558 
คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ
 

 


9 กุมภาพันธ์ 2558 
สำนักวิทยบริการ

Comments