ติดต่อสอบถาม

https://plus.google.com/u/0/communities/101708901465287187974https://www.facebook.com/Ubugogoogle

พบปัญหาการใช้งาน

โทรศัพท์ : 0-4535-3113 , 0-4535-3000 ต่อ 1511 

อบรมการใช้งานติดต่อ : 0-4535-3104

สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190
แฟกซ์ 045-353114

Comments