วิธีการลงทะเบียนสำหรับ UBU Apps for education

       การลงทะเบียนเพื่อขอรับแอคเคาท์สำหรับใช้งาน Google Apps จำเป็นต้องใช้แอคเคาท์สำหรับใช้งาน UBU-Wifi หากพนักงานหรือนักศึกษาท่านใดที่ยังไม่มี สามารถติดต่อของรับได้ที่สำนักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทรศัพท์ : 0-4535-3113 0-4535-3000 ต่อ 1511

สำหรับพนักงานและนักศึกษาที่มีแอคเคาท์สำหรับใช้งาน UBU-Wifi สามารถรับแอคเคาท์สำหรับใช้งาน Google Apps ได้ที่ https://irs.ubu.ac.th/ocn/gapps โดยจะปรากฏหน้าจอดังรูป


ที่หน้าจอ ให้ผู้ลงทะเบียนกรอกรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านในการใช้งาน UBU-Wifi แล้วกดตกลง จะปรากฏหน้าจอแสดงรหัสผู้ใช้งาน และรหัสผ่านสำหรับใช้งาน UBU Apps for education


          จากนั้นผู้ใช้งานสามารถเข้าใช้งาน UBU Apps for education โดยการเข้าถึง www.google.co.th แล้วล๊อกอินโดยกดปุ่มด้านขวาบนของจอ แล้วใส่รหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับ

          เมื่อทำการล๊อกอินเรียบร้อยจะเข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน (เฉพาะการล๊อกอินในครั้งแรก) ให้ผู้ใช้งานทำการเปลี่ยนรหัสผ่านที่ต้องการ แล้วจะเข้าสู่การตั้งค่าสำหรับการใช้งาน UBU Apps for education ให้ผู้ใช้งานทำตามที่ข้อความที่ปรากฏระบุจะเสร็จสิ้นการตั้งค่า หลังจากนี้หากผู้ใช้ทำการล๊อกอินก็จะเข้าสู่ UBU Apps for education ได้เลย

Comments