FAQ

  • Google Apps ประกอบด้วยอะไรบ้าง
  • Google Apps for Education คืออะไร
  • ทำไมต้องใช้ Google Apps ในมหาวิทยาลัย
  • ผลกระทบต่อระบบอีเมล์เดิมที่ใช้อยู่
  • การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

Google Apps ประกอบด้วยอะไรบ้าง

    ชุดแอปลิเคชั่นจาก Google ประกอบไปด้วย Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร, ไซต์ และอื่นๆ อีกมากมาย


Google Apps for Education คืออะไร

    ในปัจจุบัน Google ได้นำเสนอบริการโซลูชันโฮสติ้งเพื่อสถานศึกษา สำหรับอีเมล ปฏิทิน และการแชทผ่าน Google Apps for Education ซึ่งเป็นโซลูชันการสื่อสารและการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ นอกจากนี้ยังสามารถเสริมบริการหลักเพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ด้วยการเข้าถึงแอปพลิเคชัน Google อื่นๆ อีกกว่าสิบรายการ รายละเอียดบริการหลักของ Google Apps for Education มีอยู่ในหน้าผลิตภัณฑ์ Education

    Google Apps for Education นอกจากจะส่งเสริมให้นักเรียนและคุณครูใช้ประโยชน์ในการศึกษาจากโลกไอทีแล้ว ยังสามารถแลกเปลี่ยนความรู้กันกับสถาบันต่างๆระหว่างประเทศได้ด้วยและปัจจุบัน เริ่มมีสถาบันการศึกษาในไทย ได้เริ่มใช้งาน Google Apps for Education แล้ว โดย Google ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย โดยเริ่มที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นมหาวิทยาลัยแรกที่ใช้ Google Apps for Education  นี้  สามารถชมตัวอย่างได้ที่ เพจ มหาวิทยาลัยขอนแก่นบน Google+ 


ทำไมต้องใช้ Google Apps ในมหาวิทยาลัย

    เพื่อเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษาให้ได้ใช้เครื่องมือทางด้านไอที ส่งเสริมสักยภาพด้านไอทีแก่นักศึกษา การส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งการเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างกัน และการทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน โดย Google Apps คือชุดฟรีอีเมล์จาก Google และมีเครื่องมือต่างๆ เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกัน ตัวอย่างเครื่องมือที่รู้จักกันดี เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Drive เป็นต้น แต่เครื่องมือเหล่านี้จะนำมาใช้สำหรับการเรียนการสอน เช่น อาจารย์สามารถใช้แอพต่างๆ เช่น Gmail ในการติดต่อสื่อสารในชั้นเรียน การเขียนอีเมลแจ้งถึงนักศึกษา หรืออนุญาตให้นักศึกษาทำงานกลุ่มได้ในเวลาเดียวกันบนแฟ้มเอกสารเดียวกัน ผ่านทาง Google docs และกำหนดตารางสอน ปฏิทินนัดหมายด้วย Google Calendar สามารถประชุมงาน และสอนนักเรียนผ่านทาง Google Hangout จัดทำเวปไซด์รายวิชาหรือการจัดทำฐานข้อมูลศิษย์เก่าผ่าน Google site    

    ซึ่งการใช้ Google Apps สำหรับการศึกษานี้ สามารถประยุกต์ใช้ในการศึกษาในระดับโรงเรียนประถมศึกษา ไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยได้ ไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ต่างประเทศ Google Apps สำหรับการศึกษา ได้มีส่วนสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโฉมองค์กรในด้านนวัตกรรมการศึกษา  และการติดต่อสื่อสารในสถาบันการศึกษาต่างๆ  ทำให้อาจารย์ติดตามนักศึกษาใกล้ชิดมากขึ้น ได้เรียนรู้ตามหลักสูตร  ช่วยลดค่าใช้จ่ายของสถาบันการศึกษาด้วยความเป็นระบบคลาวด์

    ในด้านการบริหารจัดการ Google Apps มีเครื่องมือด้านไอทีต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ ไดรฟ์ (Drive) เป็นต้น โดยนำเครื่องมือเหล่านี้มาใช้สำหรับการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยใช้อีเมล์ติดต่อสื่อสารกันภายใต้โดเมน ubu.ac.th การทำงานร่วมกันในเวลาเดียวกัน หรือแชร์เอกสารการประชุมบน Google Drive กำหนดตารางนัดหมายด้วย Google Calendar สามารถประชุมงานร่วมกัน ประชุมทางไกลผ่านทาง Google Hangout จัดทำเวปไซด์หน่วยงานหรือส่วนบุคคลบน Google site ทำให้ระบบบริหารงานของมหาวิทยาลัยสะดวก มีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุน และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ไอที

 

ผลกระทบต่อระบบอีเมล์เดิมที่ใช้อยู่

    โดยทั่วไปท่านจะไม่ได้รับผลกระทบจากระบบอีเมล์เดิมที่ท่านใช้อยู่ แต่ท่านจะได้รับอีเมล์ใหม่ ตามที่มหาวิทยาลัยได้สร้างขึ้นให้ใหม่ เช่น หากท่านเป็นนักศึกษา ชื่ออีเมล์จะเป็นดังนี้ ชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษ + จุด + นามสกุลภาษาอังกฤษสองตัวอักษร + ปีการศึกษาสองตัวสุดท้าย@ubu.ac.th เช่น นักศึกษาชื่อ เคน จันทร์จิรา (Ken Junjira) รหัสนักศึกษา 5725489764 ชื่ออีเมล์คือ ken.ju57@ubu.ac.th หากท่านเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ชื่ออีเมล์จะเป็นดังนี้ ชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษ + จุด + นามสกุลภาษาอังกฤษตัวอักษรแรก @ubu.ac.th ชื่ออีเมล์คือ ken.j@ubu.ac.th

    ในระหว่างการเปลี่ยนระบบ (31 ก.ค. - 6 ส.ค. 57) ท่านอาจจะได้รับผลกระทบในการใช้อีเมล์ระบบเดิม เช่น การส่งหรือรับอีเมล์ระหว่าง อีเมล์ @ubu.ac.th กับ อีเมล์@mail2.ubu.ac.th

    บัญชีผู้ใช้งาน

    มหาวิทยาลัยได้สร้างบัญชีผู้ใช้งานสองกลุ่ม ได้แก่

  • กลุ่มที่ 1 นักศึกษา ชื่ออีเมล์คือ ชื่อตัวภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร + จุด + นามสกุลภาษาอังกฤษสองตัวอักษรจุด + ปีการศึกษาสองตัวสุดท้าย@ubu.ac.th เช่น นักศึกษาชื่อ กนกพร จันทร์เจ้า (Kanokporn Junjoaw) รหัสนักศึกษา 5725489764 ชื่ออีเมล์คือ kanokporn.ju.57@ubu.ac.th
  • กลุ่มที่ 2 บุคลากรของมหาวิทยาลัย ชื่ออีเมล์จะเป็นดังนี้ ชื่อตัวเป็นภาษาอังกฤษทุกตัวอักษร + จุด + นามสกุลภาษาอังกฤษตัวอักษรแรก @ubu.ac.th เช่น บุคลากร ชื่อ สุขสันต์ อาทิตย์จ้า (Suksan Arthitja) ชื่ออีเมล์คือ suksan.a@ubu.ac.th


การรักษาความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัว

    Google Apps for Education มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่สำคัญอีกนับสิบอย่าง ที่ออกแบบมาเพื่อให้ข้อมูลของท่านปลอดภัยและทำให้ท่านสามารถควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบ ข้อมูลของคุณเป็นกรรมสิทธิ์ของคุณ และเครื่องมือของ Apps ทำให้ท่านสามารถควบคุมข้อมูลได้ รวมถึงกำหนดว่าจะแบ่งปันกับใครและแบ่งปันอย่างไรด้วย เครือข่ายศูนย์ข้อมูลของ Google มีการรักษาความปลอดภัยในระดับสูง และรับประกัน* การเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ตลอดโดยไม่มีวันหยุด

    ท่านเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลของท่านเอง

    ข้อมูลที่ท่านป้อนลงใน Google Apps จะเป็นของท่านและในสัญญาของเราก็ระบุไว้อย่างนั้น ข้อมูลของท่านจะปลอดภัยจากองค์กรอื่น แม้ว่าอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกันทั้งหมด เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพและใช้งานง่ายของ Apps ช่วยให้ผู้ดูแลระบบจัดการสิ่งต่างๆ เช่น ผู้ใช้ เอกสาร และบริการ และสามารถติดตามการใช้งานและข้อมูลผ่านทางหน้าแดชบอร์ด และแน่นอนที่สุด คุณคือเจ้าของข้อมูลอย่างแท้จริง ไม่ใช่ Google”

    เพิ่มความปลอดภัยและเชื่อถือได้

    ศูนย์ข้อมูลของ Google ได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นสำหรับแอปพลิเคชันของ Google และไม่มีฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ที่ไม่จำเป็น ซึ่งช่วยลดจุดอ่อนที่ผู้อื่นอาจฉกฉวยโอกาสได้ Google รับประกันเวลาให้บริการ 99.9%* และการกู้คืนในสถานการณ์ภัยพิบัติภายในระบบ ทำให้ท่านไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

    การเข้ารหัสและตรวจสอบสิทธิ์ที่เข้มงวด

    Google Apps มีความปลอดภัยเพิ่มเติมอีกขั้น ด้วยการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองขั้นตอน ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่ผู้บุกรุกจะโจรกรรมชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของท่าน นอกจากนี้ Google ยังเข้ารหัสเซสชันของเบราว์เซอร์โดยอัตโนมัติ ด้วย SSL สำหรับผู้ใช้ Apps โดยไม่ต้องมี VPN หรือโครงสร้างพื้นฐานที่มีราคาแพงและไม่สะดวก การดำเนินการนี้จะช่วยคุ้มครองข้อมูลของนักศึกษาและอาจารย์ได้ เนื่องจากเป็นการสื่อสารระหว่างเบราว์เซอร์ของท่านกับศูนย์ข้อมูลของ Google

    เคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ

    Google Apps ดำเนินการภายใต้นโยบายส่วนบุคคลที่มีรายละเอียดมาก ซึ่งจะช่วยให้มั่นใจได้ว่า Google จะไม่แบ่งปันหรือใช้ข้อมูลส่วนตัวที่อยู่ในระบบของ Google ในทางที่ไม่เหมาะสม Google ปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลของสหรัฐอเมริกาที่มีผลบังคับใช้และข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Apps สามารถแสดงรายละเอียดภาระหน้าที่ของ Google ได้อย่างเฉพาะเจาะจงและปฏิบัติตามข้อบังคับ FERPA (Family Educational Rights and Privacy Act) Google มีการจดทะเบียนตามข้อตกลง US-EU Safe Harbor ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการป้องกันข้อมูลของ Google เป็นไปตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปสำหรับสถาบันการศึกษา
Comments