ยินดีต้อนรับสู่ Ubon Ratchathani University Apps for Education หรือ UBU @ Google Apps ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Application for Education ซึ่งจะ
รวบรวมเครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเข้าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ระบบ Gmail เพื่อการติดต่อสื่อสาร , Google Calendar เพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ , Google Drive สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ , Google Plus ระบบ Social Network ในการ Share ความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่มโดยไม่ต้องเดินทาง


คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อที่จะเพิ่ม Gadget ที่ปรากฏให้คุณเห็นเท่านั้น